KONTAKT

LINKCITY POLAND S.A.
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa
kontakt@linkcity.com
tel. +48 22 321 44 00

NIP: 525-101-17-88
REGON: 011696272
KRS: 0000045993
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 37 750 000 PLN
Kapitał wpłacony: 37 750 000 PLN

 

GRUNTY

Jeżeli jesteś właścicielem inwestycyjnego, przeznaczonego do zagospodarowania na cele mieszkaniowe lub biznesowe, komercyjne, skontaktuj się z nami.

 

Poszukujemy atrakcyjnych działek pod realizację projektów inwestycyjnych. Teren, którego jesteś właścicielem może być również zabudowany.

    Wybierz temat: